UNDP 2014 İnsani Gelişme Raporu

Anasayfa / Kategorisiz / UNDP 2014 İnsani Gelişme Raporu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), kalkınmada ilerleyebilmek, bu ilerlemeyi güvence altına alabilmek için herkesin temel sosyal hizmetlere erişiminin sağlanması, sosyal güvenlik ve tam istihdam alanlarında daha güçlü politikalar oluşturulması çağrısıyla oluşturulan 2014 İnsani Gelişme Raporu’nu 24 Temmuz 2014’te Tokyo’da açıklamıştır. “İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak” başlığıyla yayımlanan raporun Türkiye lansmanı ise 2 Eylül tarihinde yapılmış ve sonuçlar kamuoyuyla buluşturulmuştur.
Raporun sonuçlarına göre 2013 yılı sonu itibariyle Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi (İGE) yüksek insani gelişme kategorisinde yer almış ve 187 ülke ve bölge arasında 69. olmuştur.
Bu verilere göre, raporun Türkiye’de eğitim alanına ilişkin önemli şöyle özetlenmiştir:
  • 2013 yılı itibariyle, Türkiye’de yetişkin nüfusun (15 yaş ve sonrası) okur-yazarlık oranı yüzde 94, genç nüfusta (15-24 yaş) okur-yazarlık oranı ise yüzde 98 olarak belirtilmiştir.
  • 25 yaş ve üstü nüfusta en az ortaokul mezunu yetişkin oranı yüzde 49,4’tür.
  • Türkiye’de çocukların okulöncesi eğitime katılma oranı istenen düzeyin çok altında kalmıştır. Ortalama brüt okullaşma oranları(1) ilkokul çağındaki çocuklarda yüzde 102 ve ortaokul çağındaki çocuklarda yüzde 89 iken, okul öncesi dönemdeki çocuklarda yüzde 29 oranında kalmıştır.
  • Eğitim giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı verilerinde dünya genelindeki ortalama yüzde 5 olarak belirtilmiştir. Türkiye’de ise bu oran yüzde 2,9’da kalarak dünya ortalamasının gerisine düşmüştür.
  • Türkiye’de 1980-2013 yılları arasında ortalama öğrenim görme süresi 4,7 yıl ve öğrenim görme süresi beklentisinin de 6,9 yıl artış gösterdiği raporun diğer önemli verileri arasındadır.
  • Eğitim alanında raporun vurguladığı en önemli noktalardan biri erken çocukluk eğitimidir. Erken çocukluk döneminde eğitime yapılan yatırımlar gibi zamanında yapılan müdahalelerin hayati önem taşıdığı vurgulanmaktadır.
[1] İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.
Hazırlayan: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Eylül 2014- 239 Sayfa
Rapora ulaşmak için:
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr-2014/
Düzenleyen : Hakan UZUN (Eğitim Bilim Toplum Çocuk)

Kaynaklar:
http://www.tegv.org
http://www.tr.undp.org
İlgili Gönderiler