OECD: Eğitime Bakış Raporu 2014

Anasayfa / Kategorisiz / OECD: Eğitime Bakış Raporu 2014

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), 34 OECD üyesi ülke ve Arjantin, Brezilya, Çin, Kolombiya, Hindistan gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirdiği “Eğitime Bakış” araştırmasını bu yıl Eylül ayında kamuoyuyla paylaştı. Ülkelerin eğitim standartlarını ve gelişmelerini inceleyen raporun bulguları, eğitime erişimin dünya genelinde artmasına karşın, yüksek öğrenim görmüş yetişkinler ile toplumun geri kalanı arasındaki sosyo-ekonomik farklılaşmanın büyüdüğüne işaret ediyor. Raporda, hükümetlerin toplumun tüm kesimlerinin erken yaşta kaliteli eğitime erişim fırsatı sağlanması yönündeki çabalarını artırmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

Bu araştırmanın Türkiye ile ilgili öne çıkan bulguları ise şöyle özetlenebilir:
  • 2012 yılında Türkiye’de yüksek öğretim mezunları, ortaokul ve lise mezunlarına göre yüzde 91 daha fazla kazanıyor. OECD ortalaması ise yüzde 59. Bu fark özellikle kadınlarda ortaya çıkıyor ve bu oran yaklaşık 2 katı kadar olabiliyor.
  • 2012’de Türkiye’de yüksek öğretim mezunlarının yüzde 76’sı istihdam edilirken bu oran OECD ülkelerinde yüzde 84. Tüm eğitim seviyelerindeki erkekler, kadınlardan daha çok istihdam ediliyor.
  • 5-14 yaş çocukların eğitime katılımı yüzde 95. OECD ortalaması ise yüzde 98.
  • 15-29 yaş aralığında olan çalışmayan ya da eğitimine devam etmeyen gençlerin oranı 2005’te yüzde 44 iken 2012 yılında bu oran yüzde 29’a gerilemiş. Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri arasında en üst sırada yer alıyor.
  • Öğretmenlerin Türkiye standartlarına göre iyi fakat uluslararası standartlara göre daha az kazandığı ifade ediliyor. 15 yıllık tecrübeye sahip bir ilkokul öğretmeni, OECD ülkelerindeki aynı tecrübeye sahip meslektaşının üçte ikisi oranında kazanıyor.
Hazırlayan: OECD
Eylül 2014 – 570 Sayfa
Rapora ulaşmak için:
http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf
Düzenleyen : Hakan UZUN (Eğitim Bilim Toplum Çocuk)

Kaynaklar:
http://www.tegv.org/
http://www.oecd.org/
İlgili Gönderiler