Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı

Anasayfa / Kategorisiz / Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı

     
     Küresel gelişmeler, toplumun ve ekonominin talepleri; UNİCEF, UNESCO ve OECD gibi uluslararası kuruluşların eğitim ile ilgili raporları; Avrupa Birliği eğitim ve öğretim müktesebatı, 10. Kalkınma Planı, Hükümet Programları, Millî Eğitim Şura Kararları ve diğer üst politika belgeleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Stratejik Plan, Bakanlığımızın çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmesini ve belirlenen stratejik amaçlara ulaşmasını sağlayacak bir yol haritası niteliğindedir.
     Milli Eğitim Bakanlığı 2015 – 2019 Stratejik Planı kapsamında Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatı birimleri ve ilgili paydaşların katılımıyla eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları belirlenmiştir. Stratejik planın temel mimarisi bu belirlenen sorun ve gelişim alanlarına göre oluşturulmuş, bunun sonucunda ise “Eğitim ve Öğretime Erişim”, “Eğitim ve Öğretimde Kalite” ile “Kurumsal Kapasite” olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar altında beş yıllık stratejik amaçlar ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek stratejiler belirlenmiştir.

Hazırlayan:
Milli Eğitim Bakanlığı
2015- 96 sayfa

Raporun tamamı için:
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf

Düzenleyen:
Hakan UZUN (Eğitim Bilim Toplum Çocuk)

Kaynaklar:
http://sgb.meb.gov.tr/


İlgili Gönderiler