İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı-KAZANIMLAR

Anasayfa / Eğitim / İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı-KAZANIMLAR

PROGRAM ADI MODÜL ADI
İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı İşitme Eğitimi 1.   Sesi fark eder.
2.   Sesin benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.
3.   Sesin inceliğini, kalınlığını ayırt eder.
4.   Sesin uzunluğunu, kısalığını ayırt eder.
5.   Çevresel sesleri tanır.
6.   Konuşma seslerini tanır.
7.   Söylenen kelimeleri tanır.
8.   Söylenen yönergelere uyar.
9.   Dinlediği hikâye ile ilgili sorulara doğru tepki verir.
10. Sessiz ve gürültülü ortamlarda konuşmayı takip eder
Dil Eğitimi 1.   Konuşma seslerine benzer sesler çıkarır.
2.   İsmine tepki verir.
3.   Ritmik hece tekrarı yapar.
4.   Konuşmalardaki değişik ses tonlamalarını fark eder.
5.   Tek heceli sözcük kullanır.
6.   Sözcük tekrarı yapar.
7.   İki ve daha fazla heceli sözcük kullanır.
8.   Cümle tekrarı yapar.
9.   İki sözcüklü cümleler kurar.
10. Üç ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurar.
11. Benzer ses özelliklerine sahip kelimeleri tanır.
12. Sorulara cevap verir.
13. Sorular sorar.
14. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar.
15. Dinlediği, gördüğü, yaşadığı ve izlediğini oluş sırasına göre anlatır.
16. Okuduğu metni oluş sırasına göre anlatır.
17. Duygularını ifade eder.
18. Ekleri yerinde kullanır.
19. Sözcük türlerini yerinde kullanır.
20. Cümle türlerini yerinde kullanır.
Sosyal İletişim Becerileri 1.   Basit selamlaşma ve vedalaşma sözcüklerini kullanır.
2.   Konuşanı dinlediğini, jest ve mimiklerle belli eder.
3.   Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür ve tamamlar.
4.   Kendini tanıtır.
5.   Başkalarını tanıtır.
6.   Bilgi edinmek için sorular sorar.
7.    Sorulan sorulara cevap verir.
8.   Günlük yaşamın gerektirdiği durumlarda uygun söz kalıplarını kullanır.
9.   Gerektiği durumlarda başkalarından yardım ister.
10. Yönerge verir.
11. Yönergelere uyar.
12. Bilgi ve düşüncelerini basit kanıtlarla sunar.
13. Bir gruba katılmaya istekli olur.
14. Grup çalışmalarında sorumluluğunu yerine getirir.
15. Gerektiği durumlarda başkalarına yardım eder.
16. Duygularını ve düşüncelerini ifade eder.
17. Başkalarının duygularına, uygun tepkiler verir.
18. Günlük yaşamda karşılaştığı probleme çözüm önerisi getirir.
19. Zamanı verimli kullanır.
20. Günlük yaşamdaki tehlikelerin farkına varır.
Okuma Yazma ve Anlama Becerileri 1.   Resimdeki hataları bulur.
2.   Resimdeki eksikleri bulur.
3.   Benzer nesne resimleri arasındaki farklılıkları bulur.
4.   Nesne resimlerini isimlerine göre eşler.
5.   Yazı araç gereçlerini tanır.
6.   El göz koordinasyonunu sağlar.
7.   Temel çizgiler çizer.
8.   Sesleri tanır.
9.   Sesleri yazar.
10.    Seslerden yeni heceler oluşturur.
11.    Heceleri okur.
12.    Hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
13.    Sözcükleri okur.
14.    Sözcüklerden yeni cümleler oluşturur.
15.    Cümleleri okur.
16.    Cümlelerden metin oluşturarak okur.
17.    Metin okur.
18.    Metinle ilgili sorulan sorulara cevap verir.
19.    Akıcı okur.
20.    Okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.
21.    Okuduğunu özetler.
22.    Okuduklarının ana fikrini söyler.
23.    Serbest yazar.
24.    Yazım kurallarına uygun yazar.
25.    Düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.
26.    Noktalama işaretlerini yerinde kullanır.
Matematik 1.   Benzer nesneleri eşler.
2.   Farklı olan nesneleri ayırt eder.
3.   Nesneleri renklerine göre eşler.
4.   Nesneleri şekillerine göre eşler.
5.   Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.
6.   Geometrik şekilleri ayırt eder.
7.   Karenin özelliklerini belirtir.
8.   Üçgenin özelliklerini belirtir.
9.   Dairenin özelliklerini belirtir.
10. Dikdörtgenin özelliklerini belirtir.
11. Birer ritmik sayar.
12. Onar ritmik sayar.
13. Beşer ritmik sayar.
14. İkişer ritmik sayar.
15. Üçer ritmik sayar.
16. Dörder ritmik sayar.
17. Altışar ve daha fazla ritmik sayar.
18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 doğal sayılarını kavrar.
19. Sayı doğrusunu kavrar.
20. İki basamaklı doğal sayıları kavrar.
21. Üç ve daha fazla basamaklı doğal sayıları kavrar.
22. Eldesiz toplama işlemi yapar.
23. Eldeli toplama işlemi yapar.
24. Toplama işlemi ile ilgili problemleri çözer.
25. Onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
26. Onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.
27. Çıkarma işlemi ile ilgili problemleri çözer.
28. Bir basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapar.
29. İki basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapar.
30. Üç ve daha fazla basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapar.
31. Çarpma işlemi ile ilgili problemleri çözer.
32. Kalansız bölme işlemi yapar.
33. Kalanlı bölme işlemi yapar.
34. Bölme işlemi ile ilgili problem çözer.
35. Birden fazla işlem gerektiren problemleri çözer.
36. Saati okur.
37. Parayı tanır.

Düzenleyen : Hakan UZUN (Eğitim Bilim Toplum Çocuk)

İlgili Gönderiler