Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu/ONUNCU KALKINMA PLANI 2014-2018

Anasayfa / Kategorisiz / Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu/ONUNCU KALKINMA PLANI 2014-2018
          Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı ve Temmuz 2013’te TBMM tarafından kabul edilen 10. Kalkınma Planı (2014-2018) hazırlığı aşamasında birçok ayrı alanda çalışmak üzere Özel İhtisas Komisyonları oluşturulmuş ve bu komisyonlar, hazırlanan kalkınma planına farklı alanlarda katkılar sunmuşlardır. Bu kapsamda ilgili komisyon tarafından hazırlanan Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması başlıklı rapor yayınlandı. Raporda, mevcut durum analizinin yanı sıra Türkiye eğitim sisteminin gelişme alanlarına eşitlik, istihdam, finansman, eğitim programları, izleme ve değerlendirme çalışmaları gibi bir çok başlık altında detaylı bir şekilde yer verildi.Hazırlayan: T.C. Kalkınma Bakanlığı
Ekim, 2014 – 61 sayfa


Rapora ulaşmak için:
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu
%20Raporlar/Attachments/234/e%C4%9Fitim%20sistemi.pdfDüzenleyen : Hakan UZUN (Eğitim Bilim Toplum Çocuk)

Kaynaklar:

http://www.tegv.org
http://www.kalkinma.gov.tr

İlgili Gönderiler