Eğitim Reformu Girişimi: Eğitim İzleme Raporu

Anasayfa / Kategorisiz / Eğitim Reformu Girişimi: Eğitim İzleme Raporu

Eğitim sisteminde geçtiğimiz yıl içerisinde meydana gelen değişimleri ve gelişimleri kamuoyuyla paylaşmak üzere Eğitim Reformu Girişimi tarafından her yıl Eğitim İzleme Raporları yayınlanmaktadır. Bu yıl yayımlanan Eğitim İzleme Raporu 2013, bu raporların yedincisi.
Raporda, eğitimde yaşanan başlıca gelişmeler, eğitim sisteminin dört ana bileşeni (öğrenci, öğretmenler, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları) ile yönetişim ve finansman başlıkları altında değerlendiriliyor. Raporun son bölümü ise eğitimin çıktılarına odaklanmakta.
Eğitim İzleme Raporu’nun başlıca önemli bulguları ise şöyle:
  • Türkiye’de öğrencilerin çoğunluğu en az bir yıl okul öncesi eğitim almadan ilkokula başlamaya devam ediyor. Bu, onların gelişimi için tehdit oluşturuyor ve toplumsal eşitsizlikleri artırıyor.
  • Türkiye’de eğitimde düşük nitelik durumu sürüyor ve milyonlarca genç daha temel yetkinliklere sahip olmadan örgün eğitimi tamamlama riski altında.
  • Öğretmenler ve öğretmen politikalarının önceliklendirilmemesi devam ediyor ve bu değişmediği takdirde eğitimde nitelik artışı beklemek gerçekçi değil.
  • Türkiye’de eğitimde eşitsizlikler azalıyor ancak hâlâ devam ediyor ve öğrencileri ortaöğretimde farklı niteliğe sahip okullar arasında ayrıştırma anlayışının halen hâkim olması gelişmeye yardımcı olmuyor.
  • İlköğretime başlama yaşının iki yıl ardı ardına değişmesiyle, okullulaşma oranlarında 2009’dan bu yana gözlemlenen artış, son iki yılda gerilemeye başlamıştır.
  • 2013 Kamu Personeli seçme ve Yerleştirme Sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) hiçbir alanda adaylar 50 üzerinden ortalama net 30 doğruya ulaşamamıştır. ÖABT’de alanlara göre öğretmen adayı başarısı incelendiğinde en başarılı öğretmen adaylarının İngilizce, Türkçe ve Tarih alanlarında olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu alanlarda adayların ortalama başarısı 50 soruda 25 netin biraz üzerindedir. Öğretmen adaylarının en düşük başarıyı gösterdiği alanlarsa Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Almanca ve Fransızca olmuştur. Bu alanlarda sınava giren adayların ortalama başarısı 15 net veya altındadır.
Hazırlayan: Eğitim Reformu Girişimi
Eylül 2014-160 Sayfa
Raporun Tamamı için:
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/EIR2013.02.10.14_rev4_web.pdf

Düzenleyen : Hakan UZUN (Eğitim Bilim Toplum Çocuk)


Kaynaklar:
http://www.tegv.org
http://erg.sabanciuniv.edu
İlgili Gönderiler